Lyrestads Samhällsförening

Nästa möte: 3 november kl 18.30 på Åsgården

Protokoll styrelsemöte (2020-09-03)

Hembygdsföreningen                      IF Weimer/Lyrestad   

  

Lyrestad på Facebook            Lyrestads Kyrka

Siggaruds Bygdegård

   Upptäck  Lyrestad    

Lyrestads Samhällsförening arbetar för att det ska vara bra och trivsamt att bo i Lyrestad.

Föreningen bearbetar politiker och myndigheter för säkrare trafik, god samhällsservice mm.

Alla som bor i Lyrestad med omnejd är automatiskt medlemmar i föreningen.

Föreningen tar inte ut någon avgift och ställer inga krav på medlemmarna, men vill naturligtvis gärna att man deltar i föreningens aktiviteter.

Samhällsföreningen arrangerar årligen ett antal återkommande aktiviteter.

Föreningen sköter blomsterplanteringar invid kanalen och städar mellan broarna.

Allt arbete i föreningen är ideellt. Inkomsterna kommer i huvudsak från sponsorer och ev överskott från Lyrestadsdagen.

Copyright: Lyrestads Samhällsförening